Dostarczyliśmy ponad milion MWh
dla odbiorców przemysłowych.
Spółka notowana na GPW w Warszawie. 240 milionów PLN kapitału zakładowego.
Dostarczając tańszy gaz, wzmacniamy konkurencyjność polskiego przemysłu.

Boryszew S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oddział Boryszew Energy dostarcza gaz ziemny do największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Posiadamy doświadczony zespół - w organizacji dostaw gazu, tworzeniu produktów zgodnych z potrzebami klienta, a także przeprowadzaniu zmiany dostawcy.

Mikołaj Budzanowski
Mikołaj Budzanowski
Dyrektor Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2009 – 2013 wiceminister i Minister Skarbu Państwa. Członek zarządu Boryszew S.A.

Kornel Koronowski
Kornel Koronowski
Dyrektor

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Sciences Po Paris i SGH. Pracował w spółkach wydobywczych oraz kancelariach prawnych.

Paweł Kowalski
Paweł Kowalski
Gas Portfolio Manager

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał w spółkach energetycznych.

Waldemar Szczepankiewicz
Waldemar Szczepankiewicz

  

Katarzyna Burczyńska
Katarzyna Burczyńska
Specjalista ds. rozliczeń

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

O SPÓŁCE

Misja Boryszew Energy:

Dostarczając tańsze paliwo gazowe, wzmacniamy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych.

 

Wartości GK Boryszew:

Realizując nasza misję oraz budując wartość Grupy Kapitałowej Boryszew kierujemy się nadrzędnymi wartościami, z których najważniejsze to:

 • Zaufanie. W relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy umacniamy naszą wiarygodność, zapewniając pracownikom stabilne warunki zatrudnienia, klientom wysokiej jakości produkty, akcjonariuszom wzrost wartości Grupy, społecznościom lokalnym poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie działań prorozwojowych, a dostawcom partnerskie warunki współpracy.

 • Kompetencje. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania produkcyjne, podnosimy kwalifikacje kadry menedżerskiej i pracowników oraz integrujemy prace badawczo-rozwojowe z procesem wytwórczym.

 • Rozwój. Poszukujemy nowych możliwości biznesowych i nowych rynków. Stale wzbogacamy i doskonalimy naszą ofertę produktową. Realizujemy politykę rozszerzania i różnicowania segmentów naszej działalności, wykorzystując efekty synergii oraz pozostając w zgodzie z pryncypiami zrównoważonego rozwoju.

 

W 1911 roku zostało założone Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie światowej fabryka została upaństwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Boryszew ERG powstała spółka Boryszew S.A. o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki są notowane na GPW.

W 1999 roku Boryszew, oferujący szeroką gamę produktów z branży chemicznej (m.in. znany płyn chłodnicowy Borygo), pozyskał inwestora strategicznego w postaci Pana Romana Karkosika. Nowy akcjonariusz zapoczątkował dynamiczny rozwój spółki. Przejęcia przedsiębiorstw produkcyjnych z branży połączone z ich restrukturyzacją, fuzje oraz organiczny wzrost sprzedaży spółek Grupy przyczyniły się do znacznej poprawy wyników, którą docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji na GPW.
 
W 2005 roku Boryszew SA przejął kontrolę nad notowaną na GPW spółką Impexmetal SA, skupiającą wokół siebie spółki produkcyjne z branży metali kolorowych i handlu łożyskami. 

W 2010 roku Boryszew S.A. przejął kontrolę nad Grupą Maflow, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Branża automotive staje się kluczowym segmentem działalności. Dzieki zakupowi aktywów Grupy Maflow Boryszew S.A. stał się globalną spółką, posiadającą zakłady produkcyjne na 3 kontynentach. 

W 2011 Spółka kontynuuje realizację strategii rozwoju poprzez przejęcia przedsiębiorstw z branży automotive. W lipcu br. Spółka podpisała umowy przejęcia dwóch niemieckich Grup Kapitałowych (AKT/ICOS – Theysohn), działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Grupa kapitałowa stworzona przez Boryszew S.A. w ciągu kilku lat stała się jedną z największych grup przemysłowych w Polsce o planowanej w 2011 roku sprzedaży na poziomie 1 miliard euro. O istotności Boryszew S.A. w polskiej gospodarce świadczą również zajmowane wysokie miejsca w rankingach publikowanych przez wiodące czasopisma.

Rozwój Boryszew Energy kształtuje istotne możliwości przed ambitnymi i otwartymi ludźmi.

Oferujemy pracę w dynamicznym zespole, stałe wynagrodzenie, premię za osiągnięte wyniki i doskonałe możliwości rozwoju. Do współpracy zapraszamy zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę w Boryszew Energy. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres:

rekrutacja@boryszewenergy.pl

 

ENERGY BRIEF

 

OFERTA

Rozwój rynku gazu kształtuje istotne szanse przed polskimi odbiorcami. Nowe regulacje, inwestycje oraz giełda uwolniły w krótkim czasie obrót surowcem. Buduje je również rynek pozagiełdowy, w ramach którego często oferowane są produkty bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do potrzeb nabywców. Korzystając ze zmian na rynku Grupa Boryszew S.A. znacząco obniżyła koszt pozyskania surowca. To wynik dobranej przez nasz zespół specjalistów strategii zakupowej.

Pragniemy dzielić się naszym doświadczeniem. Oferujemy możliwość zmiany dostawcy gazu na Boryszew Energy i osiągnięcie oszczędności z tego tytułu. Proces zmiany dostawcy zostanie przeprowadzony w całości przez nas. Gwarantujemy ciągłość dostawy gazu, oraz pełne bezpieczeństwo zmiany dostawcy.

Przygotowanie szczegółowej oferty będzie możliwe po przesłaniu opisanych poniżej danych:

 1. Miejsce dostawy lub nazwa operatora sieci dystrybucyjnej, grupa taryfowa;

 2. Zamówiona moc umowna;

 3. Zużycie gazu z jednego pełnego roku, z wyszczególnieniem miesięcy;

 4. Jeśli to możliwe - zużycie dobowe z ostatniego roku;

 5. Prognozę zapotrzebowania;

 6. Przewidywany okres dostaw (rok gazowy/kalendarzowy).

Przekazanie tych danych pozwoli na dostosowanie oferty do Państwa potrzeb, oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści w związku ze zmianą dostawcy. 

Proszę o przesłanie powyższych danych na adres: k.koronowski@boryszew.com.pl 

Formuła ceny stałej:

 • Określony czas dostaw;

 • Stała cena kontraktu wyliczona w oparciu o wolumen i profil zużycia;

 • Umowa dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy;

 • Zapewnieniamy niezmienności cen*

Zalety:

 • Pewność - możliwość przewidzenia rachunków za gaz w kolejnych okresach;

 • Bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed wahaniami cen na rynku energii;

 • Spokój - gwarantowana niezmienność cen w całym okresie obowiązywania umowy;

 • Elastyczność - okres dostaw i warunki umowy dostosowane do indywidualnych wymagań.

* z zastrzeżeniem zmian obowiązujących przepisów

Formuła ceny zmiennej:

 • elastyczna formuła cenowa umożliwająca wykorzystanie spadków ceny na rynku energii;

 • rozwiązanie korzystne w szczególności dla dużych przedsiębiorstw;

 • zapisy umowy dostosowane do indywidualnych porzeb odbiorcy.

Korzyści:

 • Opłacalność - zakup gazu w najkorzystniejszych warunkach rynkowych;

 • Doświadczenie i Wiedza - stałe wsparcie naszych doradców.

 

REFERENCJE

mapka

PUBLIKACJE

11-10-2015Polska bez Gazpromu
Myśląc o strategii energetycznej państwa, należy zacząć od założenia doktrynalnego: czy chcemy dalszej współpracy z Gazpromem?
04-08-2015Gazowy test Brukseli
Odpowiedzią Kremla na sankcje UE jest szantaż – zapowiedź wzrostu cen energii dla Europy. Unia może się przed nim obronić.
21-07-2015Nowe Prawo Gazowe powinno wspierać wolny rynek
Zmiany w prawie nie nadążają za dynamiką rozwoju rynku gazu. Polska zainwestowała miliardy złotych w nową infrastrukturę, ale prawo ogranicza jej wykorzystanie – pisze były minister Skarbu Państwa.
21-04-2015Gazprom wreszcie się doigrał
Komisja Europejska kończy dekadę pobłażliwości wobec dyskryminującej polityki gazowej Rosji – pisze były minister Skarbu Państwa.
09-04-2015Mikołaj Budzanowski: Bierzmy przykład z Izraela
Położenie naszego kraju wymusza ofensywę inwestycyjną w obszarach nowych technologii, zbrojeń i energetyki – pisze były minister Skarbu Państwa.
11-02-2015Ulotne paliwo europejskiej polityki
Najprostszym sposobem odpolitycznienia zakupów gazu byłoby uruchomienie europejskiej hurtowej giełdy tego surowca – pisze Mikołaj Budzanowski, były minister skarbu.
04-11-2014Uchylmy gazową kurtynę
Otwiera się okno negocjacyjne cen gazu z Gazpromem. Trzeba do Rosji wysłać jasny sygnał: Polska jest częścią Zachodu, rynku wolnego i konkurencyjnego – pisze były minister skarbu.
21-10-2014Dekalog bezpieczeństwa
Należy rozbudować połączenie gazowe z Niemcami. A następnie ułatwić budowę magazynów w Polsce, by właśnie nad Wisłą stworzyć strategiczne rezerwy gazu dla Europy – pisze były minister skarbu.
21-05-2014Ratunek dla Starego Kontynentu
Sytuacja na Ukrainie jest impulsem do działań na rzecz stopniowego zastępowania gazu z Rosji surowcem wydobywanym na terenie Unii Europejskiej – pisze były minister Skarbu Państwa.
20-05-2014Budzanowski: w cieniu wojny toczy się spór między KE a Gazpromem
W cieniu wojny na Ukrainie toczy się zacięty spór pomiędzy Komisją Europejską a Gazpromem – uważa były minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Prowadzone postępowanie antymonopolowe przeciwko rosyjskiemu gigantowi ma według niego istotne znaczenie dla Polski. Ostatecznie może bowiem doprowadzić do zmian w polskim kontrakcie gazowym.

KONTAKT

Boryszew Energy

 

Boryszew S.A. Oddział Boryszew Energy

Adres korespondencyjny: 

Boryszew S.A., ul. Jagiellońska 76, 03 - 301 Warszawa

Email: biuro@boryszewenergy.pl

Telefon: 22 658 63 61

Masz pytania? Napisz do nas

Boryszew S.A., ul. Jagiellońska 76, 03 - 301 Warszawa, NIP 837-000-06-34, KRS 0000063824, Wysokość kapitału zakładowego 240.000.000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN.

Boryszew S.A. Oddział Boryszew Energy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.